Magyar Antidopping Csoport hírlevelei

Az alábbi linkről letölthető a 2018-as tiltólista magyarul: /uploads/files/2018_TILTOLISTA_hatoanyag_gyogyszer_171212.xlsx

 

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2017/10

 

Elérhető a WADA 2018. évi tiltólistájának angol nyelvű változata.

​WADA Prohibited list 2018 ENG
WADA Prohibited list 2018 summary of modifications ENG
WADA monitoring program 2018 ENG
Tiltólista módosítások összefoglalója 2018 HUNADO

 

 

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2017/9

 

Doppingvizsgálati számok WADA jelentése (2016)
 
 A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2017. október 25-én közzétette a jelentését a 2016-ban elvégzett doppingvizsgálati darabszámokról. A 323 oldalas dokumentum számos táblázatban − elrendelő szervezet, sportágak, vizsgálati típusok, vizsgálati fajták szerint – részletezi az előző évben elvégzett doppingvizsgálatokat. A jelentés 413 különböző ellenőrzési hatóság adatait összesíti, amely kismértékű előrelépést mutat a 2015-ös évhez képest (403).
  
Összefoglaló adatok
 
A jelentés főbb megállapításai a következők:

 • Az összes ellenőrzött minták száma 0,9 %-kal csökkent: 2016 – 300.565 db, 2015 – 303.369 db.
 • A pozitív vizsgálati eredmények[1] tekintetében figyelemre méltó növekedés látható: 2016-ban 1,60 % volt az arány (4.822 pozitív minta), míg 2015-ben csak 1,26 % (3.809 pozitív minta).
 • A WADA akkreditált laborok 60 %-a több mintát értékelt 2016-ban, mint egy évvel korábban.
 • A közvetlenül – nem biológiai útlevél céljából – értékelt vérminták aránya 7,75 %-ra emelkedett (23.298 minta) a 2015. évi 6,98 % után (21.176 minta).
 • A biológiai útlevél céljából vett vérminták (vérparaméterek elemzése) száma is emelkedett: 28.173-ra nőtt 2016-ban (2015: 25.012).

 
A 2012-2016. években az alábbiak szerint alakultak a minták, illetve a pozitív vizsgálati eredmények számai.
 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015

Olimpiai sportágak

Mintavétel

184.955

176.502

186.739

196.581

193.345

– 1,6 %

Pozitív minta

1.831

1.710

1.440

1.634

1.927

+ 17,9 %

Pozitív arány

0,99 %

0,97 %

0,77 %

0,83 %

1,00 %

+ 20,5 %

Nem olimpiai sportágak

Mintavétel

82.690

93.376

96.565

106.788

107.220

+ 0,4 %

Pozitív minta

1.359

1.819

1.713

2.175

2.895

+ 33,1 %

Pozitív arány

1,64 %

1,95 %

1,77 %

2,04 %

2,70 %

+ 32,4 %

Összesen

Mintavétel

267.645

269.878

283.304

303.369

300.565

– 0,9 %

Pozitív minta

3.190

3.529

3.153

3.809

4.822

+ 26,6 %

Pozitív arány

1,19 %

1,31 %

1,11 %

1,26 %

1,60 %

+ 27,0 %

 
 
Biológiai útlevél – növekvő alkalmazás
 
A biológiai útlevél céljából (vérparaméterek meghatározása érdekében) gyűjtött vérminták tekintetében is előrelépés történt 2016-ban:

 • 85 ellenőrzési hatóság jelentett adatot a biológiai útlevél hematológiai moduljába (2015: 76);
 • 25 nemzetközi szövetség alkalmazta ezt a módszert (2015: 24);
 • 46 nemzeti doppingellenes szervezet szolgáltatott adatot (2015: 40);
 • a biológiai útlevél felállítása céljából vett vérminták száma 28.173 db-ra nőtt a 2015. évi 25.012 db-ról (+ 12,6 %).

 
A biológiai útlevél szteroid moduljának központi módszereként alkalmazott izotóparány-mérés (IRMS)[2] számai az alábbiak szerint alakultak.
 

 

2015

2016

Változás

Vizsgált minták száma

5.578

4.676

–16,2 %

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

176

169

– 4,0 %

Pozitív arány

3,15 %

3,61 %

+ 14,6 %

 
 
Sportágspecifikus mérési ajánlások – jelentős növekedés az alkalmazásban
 
A WADA 2015 óta három tiltott anyag[3] vonatkozásában sportáganként, illetve szakáganként minimális vizsgálati arányt javasol a nemzeti doppingellenes szervezetek számára a doppingvizsgálatok tervezése és elvégzése során. Az alábbi táblázatok jól mutatják, hogy mind a gyűjtött minták száma, mind a bekapcsolódó sportágak, illetve ellenőrzési hatóságok, mind pedig a pozitív minták száma évről évre emelkedik.
 
 

Eritropoézist elősegítő ágensek (EPO)

2014

2015

2016

Vizsgált minták száma

30.563

36.128

46.710

Sportágak száma

55

95

108

Ellenőrzési hatóságok száma

129

179

212

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

66

46

67

 

Növekedési hormon (GH)

2014

2015

2016

Vizsgált minták száma

6.075

13.264

17.538

Sportágak száma

44

81

68

Ellenőrzési hatóságok száma

64

105

111

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

2

4

6

GHRH/GHRP

2014

2015

2016

Vizsgált minták száma

1.804

21.727

49.358

Sportágak száma

41

88

111

Ellenőrzési hatóságok száma

18

154

207

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

6

14

15

 
 
A 2016. évben gyűjtött minták összesítését az alábbi táblázat tartalmazza.
 

 

Mintaszám

Atipikus eredmény[4]

Pozitív eredmény

ADAMS-ben rögzített vizeletminta

212.208

574

3.004

ADAMS-ben rögzített vérminta

17.306

11

28

Biológiai útlevél céljából vett vérminta

28.173

ADAMS-en kívüli vizeletminta

65.059

37

1.790

ADAMS-en kívüli vérminta

5.992

Összesen

328.738[5]

622

4.822

 
A táblázathoz a következő megjegyzések fűzhetők.

 • A pozitív eredmények közül 515 eset a meldoniummal függ össze, amely 2016-ban került a tiltólistára.
 • A valószínűsíthetően a sportolók széles körét érintő növekedési hormon tiltott használata mindössze 6 esetben került kimutatásra 2016-ban.

 
A 2016. évi doppingvétségek jelentését 2018-ban publikálja a WADA.

 


[1] A pozitív vizsgálati eredmény (AAF = Adverse Analitical Finding) nem összekeverendő a doppingvétséggel (ADRV = Anti-Doping Rule Violation). Pozitív vizsgálati eredményből csak a WADA Kódexnek megfelelő doppingeljárás után lehet doppingvétség, ha a sportoló nem rendelkezik gyógyászati célú mentességgel (TUE engedély), és/vagy a mintavétel során nem történt nyilvánvaló eltérés a WADA standardjaitól.

[2] A módszer lényege, hogy ún. gázkromatográfiai eljárással meghatározzák, hogy adott sportoló mintájában kimutatott férfi hormonok forrása a saját szervezet termelése (endogén), vagy külső bevitel (exogén). Ez utóbbi minősül tiltott teljesítményfokozásnak.

[3] A három tiltott anyag a következő: 1. eritropoézist elősegítő ágensek (EPO), 2. növekedési hormon (GH), 3. növekedési hormon felszabadítását elősegítő hormon (GHRH/GHRP).

[4] Atipikus vizsgálati eredmény (Atypical Finding = ATF): a WADA által meghatározott olyan mérési értékek, amelyek – bár nem minősülnek pozitív eredménynek, de − a természetes értékeket jelentős mértékben meghaladják, és ezek elérése esetén további (célzott) vizsgálatok válnak szükségessé. Ilyen értékek kerültek maghatározásra a növekedési hormonra574, illetve a tesztoszteron/epitesztoszteron arányra vonatkozóan.

[5] Az összes gyűjtött minta (328.738), illetve az összes mintavételi szám (300.565) különbségét a biológiai útlevél céljából vett vérminták száma (28.173) adja.